Genealogie fam. Legué – Legue – le Gué – le Gue – le Geu - Leque

Versie 07 maart 2011

 

 

Algemeen:

 

Vrijwel alle Legué’s van de oudere generaties zijn Waals gereformeerd gedoopt. De leden van de Waalse kerk komen oorspronkelijk uit de Zuidelijke Nederlanden en Frankrijk. Leden van deze kerken worden Waals Hervormd genoemd en werden lange tijd onderscheiden van de Nederduits Hervormden, die Nederduits of Nederlands als voertaal gebruiken. Zie verder: http://nl.wikipedia.org/wiki/Waalse_kerk

Het is dus aannemelijk dat de Legué’s uit Wallonië of Noord Frankrijk stammen. Uit dit stamboomonderzoek is echter nog geen direct spoor naar die gebieden gevonden.

 

Voor nadere informatie kunt u kontakt opnemen met Jan Legué via janlegue@ziggo.nl.

Ook aanvullingen voor de recente generaties zijn van harte welkom.

Ivm bescherming van de privacy zijn van nog in leven zijnde personen van 100 jaar en jonger geen persoonlijke gegevens opgenomen, in plaats daarvan staat gegevens privé. De informatie kan uiteraard wel aan directe familieleden verstrekt worden.

 

In verband met de wet op privacy zijn onderstaande aktes nog niet openbaar gemaakt:

  • Geboortes 100 jaar en jonger
  • Huwelijken 75 jaar en jonger
  • Overlijdens 50 jaar en jonger

Dat is de reden dat er van recente generaties weinig informatie beschikbaar is. Er zijn wel familieadvertenties uit kranten beschikbaar (onder andere bij NGV). Een deel van de advertenties is verwerkt, van een ander deel is de plaats in de genealogie onbekend. Op deze pagina staan deze advertenties. Als u informatie heeft waar deze personen in de genealogie thuis horen kunt u dat doorgeven via bovenstaand email adres.

 

 

 

 

 

 

 

Eerste generatie

 

1. Jean Constantin Legué, geb. 1738 te Den Bosch, overl. 13-03-1823 te Rotterdam, woonde Nieuwstraat D 122, Rotterdam, gebeurtenis vermelding bij huwelijk met Maria: jongeman, van Radstad. Van geboorte in Den Bosch is verder geen informatie gevonden, geboorteplaats vermeld in overlijdensakte.

 

overlijdensakte Jean Constantin, Rotterdam

In het jaar duizend achthonderd drieentwintig den vijftienden Maart des middags compareerden voor ons Burgemeester des stad Rotterdam ambtenaar van den burgelijke stand:

Willem Rutte, oud dertig jaren

Daniel Jacob Boulonois oud veertig jaren

Beiden knechts inwonende in het Gasthuis deser stad

Dewelken verklaarden dat op den dertiende dezer, des avonds te tien uur, in het Gasthuis is overleden

Jean Constantin Le Gué, oud vierentachtig jaren, acht maanden en negentien dagen, echtgenoot van Marie Victorie Chrispo de Rosier zijnde geweest schilder, geboren te ’s Hertogenbosch en gedomesticeerd alhier

Zijnde de namen van wijlen zijne ouders en de …..plaats van overlijden den declaranten ontbrekend en hebbende de declaranten deze akte van overlijden na voorlezing …… getekend.

 

Er is nog geen bewijs gevonden dat Jean Constantin in beide onderstaande huwelijken dezelfde persoon is, is echter wel mogelijk gezien leeftijden en huwelijksdata: aanname!  

Hij trouwde (1) Petronella Constantia, Baronesse van Halewijn van Werve, getrouwd ca 1770, geb. 1748, overl. 22-01-1845 te Groningen.

Hij trouwde (2) Maria Victoire Chapot Du Rosier, getrouwd 28-07-1790 te Rotterdam, geb. 1765, overl. 26-03-1839 te Rotterdam, gebeurtenis te vermelding bij huwelijk: jongedochter, van Rotterdam.

     

                  Kinderen van: Petronella Constantia, Baronesse van Halewijn van Werve:

          2.     i.    François Constantijn Legué geb. 1773.

          3.     ii.   Pieter Gerardus Legué geb. 1777.

 

                       Kinderen van: Maria Victoire Chapot Du Rosier:

          4.     iii.   Jean Antoine Legué geb. 6 September 1791.

 

doopinschrijving Jean Antoine in Zutphen (Waals Gereformeerd)

 

                  iv.  Leonard Antoine Legué, geb. 2 December 1793 te Warnsveld, gedoopt 8 December 1793 te Zutphen, overl. 16 December 1793 te Warnsveld.

 

doopinschrijving Leonard Antoine in Zutphen (Waals Gereformeerd)

 

                  v.   Jeannette Elise le Gué, geb. 12-02-1795 te Warnsveld, gedoopt 15-02-1795 te Warnsveld.

 

doopinschrijving Jeannette Elise in Warnsveld (Nederduits Gereformeerd)

 

vi.  Jeanne Victoire le Gué, geb. 26-03-1796 te Warnsveld, gedoopt 28-03-1796 te Warnsveld, overl. 26-03-1872 te Rotterdam.  Zij trouwde Jan de Groot, getrouwd 08-11-1815 te Rotterdam.

 

doopinschrijving Jeanne Victoire in Warnsveld (Nederduits Gereformeerd)

 

          5.     vii. Eli Martin Legué geb. 05-1798.

                  viii. Marie Elise Jean le Gué, geb. 01-12-1801 te Rotterdam, overl. 27-07-1806 te Rotterdam, begraven 30-07-1806 te Rotterdam, woonde Nieuwstraat naast Vosser.

                  ix.  Henriette Jean le Gué, geb. 07-05-1804 te Rotterdam.

                  x.   Antoinette Jean le Gué, geb. 16-03-1806 te Rotterdam, overl. 31-03-1869 te Rotterdam.  Zij trouwde Pieter Prins, getrouwd 25-06-1828 te Rotterdam, geb. 1802 te Rotterdam.

                  xi.  Henri Jean le Gué, geb. 09-02-1808 te Rotterdam, gedoopt 02-03-1808 te Rotterdam.

                  xii. N.n. N.n., overl. 17-05-1808 te Rotterdam, woonde Nieuwstraat D 122.

          6.     xiii. Sophia Jean Le Gue geb. 18-05-1811.

 

 

Naast bovengenoemde Jean Constantin is ook onderstaande Johan Constantijn Legue gevonden. Gezien het gebruik van de (tweede) naam Constantijn bij hemzelf en bij 2 van z’n kinderen is de kans zeer groot dat ook Johan Constantijn tot de stamboom behoord. Bij de doop van zoon Willem Constantijn was Willem Burghgraaf getuige. Anna Burghgraef was getrouwd (1767) met Pieter Constantijn van Halewijn van Werve (vader Petronella Constantia ??), dus er is een relatie tussen onderstaande Johan Constantijn Legue en Pieternella Maria Nieuwehuize via de familie van Halewijn van Werve met de rest van de Legué familie. Echter de exacte plaats in de boom is nog niet gevonden.

 

1a.    Johan Constantijn Legue, geb. ca 1750.  Hij trouwde Pieternella Maria Nieuwenhuize.

                       Kinderen:

                  i.    Willem Constantijn Legue, geb. juni 1773 te Rotterdam, gedoopt 13-06-1773 te Rotterdam, overl. te Rotterdam, woonde te Molesteeg bove messemaker, Rotterdam, beroep Sergeant 8e Compagnie 10de bataillon landmilitie, begraven te Rotterdam.  Hij trouwde Johanna Huijzen, geb. oktober 1789 te Utrecht, gedoopt 04-10-1789 te Utrecht, beroep Naaister.

                  ii.   Margaretta Suson Legué, geb. 06-06-1777 te Doetinchem.

                  iii.   Louijse Constantia le Gu, geb. 16-08-1780 te Doetinchem.

                  iv.  Margeritta Anthonette Le Gu, geb. 27-02-1784 te Doetinchem.

 

 

De onderstaande generaties zijn afstammelingen van Jean Constantin Legué, nummer 1 bovenaan.

 

 

Tweede generatie

 

2. François Constantijn Legué, geb. 1773, overl. 5-12-1831 te Middelburg, beroep ziekenvader, woonde Rotterdam.  Hij trouwde Geertruid Duenk, getrouwd 18-10-1795 te Lichtenvoorde.

                       Kinderen:

                  i.    Pieter Constantijn Legué, geb. 05-01-1796 te Lichtenvoorde, overl. 25-05-1857 te Lichtenvoorde.

 

 

3     Pieter Gerardus Legué, geb. 1777 te Cranenburg (zuidoost van Zutphen), overl. 10-08-1849 te Utrecht, beroep winkelier, gebeurtenis 20-05-1803 ingeschreven als burger van Utrecht. 

 

inschrijving in Utrecht 20-05-1803

 

Hij trouwde Wijnanda Botzen, geb. 1777, (dochter van Bernardus Botzen en Mechtelt van den Hengel) overl. 04-10-1849 te Utrecht.

                       Kinderen:

          7.     i.    Jan Constantijn Legue geb. 1804.

          8.     ii.   Bernardus le Gue geb. 1809.

                  iii.   Megteld Legué, geb. 1811 te Utrecht, overl. 22-05-1897 te Utrecht.  Zij trouwde Hermanus Johannes Meessem, getrouwd 17-02-1836 te Utrecht, geb. 1811 te Utrecht.

          9.     iv.  Pieter Gerardus Legué geb. 06-05-1812.

          10.   v.   Gerardus Legue geb. 16-05-1814.

                  vi.  Wijnanda Legué, geb. 24-6-1816 te Utrecht, overl. 03-12-1879 te Utrecht.  Zij trouwde Hubertus Johannes Buskes, getrouwd 11-05-1836 te Utrecht, geb. 1815, overl. 25-07-1858 te Utrecht.

 

4. Jean Antoine Legué, geb. augustus 1791 te Warnsveld, overl. 08-11-1830 te Rotterdam, beroep Officier van gezondheid bij het Regiment Huzaren no.6, woonde Brussel, 1823.  Hij trouwde Geertrui Eikenboom, overl. 03-07-1823 te Brussel.

 

                       Kinderen:

                  i.    Jeanette Gertrude Antoinetta Legué, geb. 1818 te Utrecht, overl. 18-12-1893 te Utrecht.

                  ii.   Louis Guillaume le Gué, geb. 1819 te Brussel, overl. 04-12-1884 te Rotterdam.

          11.   iii.   Theodore Constant Legué geb. 1822.

 

5. Eli Martin Legué, geb. 05-1798 te Warnsveld, gedoopt 13-05-1798 te Warnsveld, overl. 04-05-1868 te Rotterdam. 

 

doopinschrijving Eli Martin in Warnsveld

 

Hij trouwde (1) Johanna Cornelia Muller, getrouwd 23-08-1826 te Rotterdam, geb. 1706 te Rotterdam, overl. 17-10-1838 te Rotterdam. 

Hij trouwde (2) Arijaantje Helena Kup, getrouwd 24-09-1845 te Rotterdam, geb. 1802 te Rotterdam, overl. 11-06-1880 te Rotterdam.

                       Kinderen van: Johanna Cornelia Muller:

                  i.    Antonius Martin Legué, geb. 15-05-1829 te Rotterdam.

                  ii.   Eli Martin Legué, geb. 26-6-1830 te Rotterdam, overl. 09-10-1830 te Rotterdam.

                  iii.   Cornelia Johanna Le Gué, geb. 09-09-1831 te Rotterdam.

                  iv.  Elie Martin Legue, geb. 17-09-1833 te Rotterdam, overl. 25-05-1834 te Rotterdam.

                  v.   Maria Victoire Le Gué, geb. 12-10-1834 te Rotterdam.

                  vi.  Eli Martin Legué, geb. 04-08-1837 te Rotterdam, overl. 29-06-1890 te Nijkerk.

                  vii. Johannes Constantijn Legué, geb. september 1838, overl. 25-08-1848 te Rotterdam.

 

6. Sophia Jean Le Gue, geb. 18-05-1811 te Rotterdam, overl. 16-10-1856 te Rotterdam.  Zij trouwde Cornelus Viverooij, getrouwd 14-12-1831 te Rotterdam, geb. 1803, overl. 21-07-1876 te Rotterdam.

                       Kinderen:

                  i.    Jan Viverooij, geb. 11-12-1831 te Rotterdam, gebeurtenis erkenning door ouders op 28-12-1831; naam kind was Le Gué.

 

 

Derde generatie

 

7. Jan Constantijn Legue, geb. 1804 te Utrecht, overl. 18-12-1890 te Utrecht, gebeurtenis te bij huwelijk met Henderica van Klaveren: Erkend: Berendina geb:15-11-1845,Johanna H. geb:04-05-1850. 

Hij trouwde (1) Maria Lentz, getrouwd 15-05-1822 te Utrecht, geb. 1800 te Utrecht. 

Hij trouwde (2) Henderica van Klaveren, getrouwd 13-07-1853 te Utrecht, geb. 1819 te Boskoop, overl. 19-01-1891 te Utrecht.

 

                       Kinderen van: Maria Lentz:

                  i.    N.N. Legue, overl. 05-11-1826 te Utrecht.

                  ii.   Johannes Hendricus Legue, geb. 1829 te Utrecht, overl. 09-08-1849 te Utrecht.

                  iii.   Wijnanda Maria le Gue, geb. 1833 te Utrecht, overl. 23-01-1925 te Den Haag.  Zij trouwde Gabriel Adolph Tap, getrouwd 30-10-1855 te Jutphaas, geb. 1832 te Utrecht.

                  iv.  Maria Mechtel LeGue, geb. 1835, overl. 10-10-1855 te Jutphaas.

                  v.   Cornelia Constantia Le Gué, geb. 04-1825, overl. 13-12-1863 te Rotterdam.  Zij trouwde Johannes Gijsbertus van der Pol, getrouwd 13-11-1851 te Leiden.

          12.   vi.  Pieter Gerardus Le Geu.

 

                       Kinderen van: Henderica van Klaveren:

          13.   vii. Berendina Le Geu geb. 15-11-1845.

                  viii. Johanna Henderica Le Gue, geb. 04-05-1850 te Utrecht, overl. 12-01-1937 te Maarsseveen.  Zij trouwde George Sigismund Stekelenburg, getrouwd 18-10-1871 te Utrecht, geb. 1847 te Utrecht, overl. 28-12-1923 te Maarssen.

                  ix.  Johannes Hendrikus Le Geu, geb. 1854, overl. 24-05-1933 te Amersfoort.

          14.   x.   Marinus Constantijn le Geu geb. 1859.

                  xi.  Maria Mechteld Le Geu, geb. September 1860, overl. 16-08-1861 te Utrecht.

 

8. Bernardus le Gue, geb. 1809 te Utrecht, overl. na 1871, beroep leerlooijer, schoenmaker.  Hij trouwde Elisabeth Bosch van Davelaar, getrouwd 11-04-1838 te Utrecht, geb. 1809 te Doorn.

                       Kinderen:

          15.   i.    Elisabeth Pietronella le Gué geb. 31-10-1839.

          16.   ii.   Pieter Bernardus Le Gué geb. 1-10-1840.

                  iii.   Alberta Beatrix Le Gué, geb. 15-08-1842 te Den Haag.

                  iv.  Albert Franciscus Legué, geb. 07-12-1845 te Den Haag.

                  v.   Wijnanda Constantia Legué, gedoopt 07-1850 te Den Haag, overl. 17-08-1850 te Den Haag.

 

9. Pieter Gerardus Legué, geb. 06-05-1812 te Utrecht, overl. 16-10-1904 te Utrecht, beroep heel/vroedmeester.  Hij trouwde Helena Antonia de Haas, getrouwd 15-06-1837 te Tiel, geb. 04-03-1812 te Tiel, (dochter van Bart de Haas en Willemina Blom) overl. 27-11-1894 te Tiel.

 

 

                       Kinderen:

          17.   i.    Bart Legué geb. 1839.

                  ii.   Willem Legué, geb. 1841 te Tiel, overl. 23-11-1844 te Tiel.

                  iii.   Willemina Legue, geb. 1845 te Tiel, overl. 26-4-1929 te Middelburg.

          18.   iv.  Wijnand Legué geb. 1848.

                  v.   Helena Le Gué, geb. 1852, overl. 20-07-1929 te Utrecht, nooit getrouwd.

                  vi.  Geertruida Legué, geb. 1855 te Tiel.  Zij trouwde Pieter Johan Loran, getrouwd 10-06-1880 te Tiel, geb. 1854 te Utrecht, overl. 10-08-1909 te Utrecht.

 

10. Gerardus Legue, geb. 16-05-1814 te Utrecht, overl. 09-06-1892 te Utrecht, beroep winkelier.  Hij trouwde Carolina Elisabeth de Haas, getrouwd 23-04-1840 te Tiel, geb. 1810 te Utrecht, (dochter van Bart de Haas en Margaretha Angenis van Krieken) overl. 18-06-1866 te Utrecht.

                       Kinderen:

                  i.    Wijnanda Legue, geb. 1841 te Utrecht, overl. 26-10-1845 te Utrecht.

                  ii.   Carolina Elisabeth Legué, geb. 1842 te Utrecht, overl. 17-12-1869 te Utrecht.  Zij trouwde Marinus Minjon, getrouwd 06-08-1862 te Utrecht, geb. 1837 te Utrecht.

          19.   iii.   Peter Gerardus Legué geb. 1844.

          20.   iv.  Gerardus Legué geb. 1845.

          21.   v.   Bart Legué geb. 1847.

          22.   vi.  Wijnand Bernardus Legué geb. 1849.

                  vii. Mechteld Helena Legué, geb. 1851 te Utrecht, overl. 17-07-1939 te Utrecht.

 

 

11. Theodore Constant Legué, geb. 1822 te Brussel, overl. 03-01-1874 te Delft.  Hij trouwde Sophie Louise Agathe van Houten, getrouwd 07-01-1852 te Rotterdam, geb. 1826 te Rotterdam.

                       Kinderen:

                  i.    Jean Antoine Legué, geb. 27-12-1853 te Rotterdam, overl. 16-01-1855 te Rotterdam.

                  ii.   Jean Antoine le Gué, geb. 22-09-1856 te Rotterdam.

                  iii.   Marie Sophie Le Gué, geb. 16-09-1858 te Rotterdam, overl. 09-02-1930 te Tiel, nooit getrouwd.

                  iv.  Theodore Constant Le Gué, geb. 12-12-1860 te Rotterdam, overl. 12-06-1865 te Rotterdam.

                  v.   Willem le Gué, geb. 20-09-1862 te Rotterdam, overl. 08-08-1891 te Leeuwarden, nooit getrouwd.

                  vi.  Sophie Louise Agathe le Gué, geb. 10-05-1864 te Rotterdam.

                  vii. Theodore Constant le Gué, geb. 26-02-1866 te Rotterdam.

 

 

Vierde generatie

 

12. Pieter Gerardus Le Geu.  Hij trouwde Baaltje Noordijk, getrouwd 16-12-1841 te Leiden.

                       Kinderen:

                  i.    Baline Gabriëlle Le Gué, geb. 1855, overl. 27-03-1944 te Amersfoort.  Zij trouwde Laurens Bouman.

 

 

13. Berendina Le Geu, geb. 15-11-1845. 

Zij trouwde (1) Gerrit Jacobus Stekelenburg, getrouwd 17-05-1865 te Utrecht, geb. 1841 te Amsterdam, overl. 20-08-1881 te Utrecht. 

Zij trouwde (2) onbekend, waarschijnlijk buitenechtelijke kinderen.

                       Kinderen van: onbekend:

          23.   i.    Jacobus Gerardus Le Geu geb. 22-06-1883.

                  ii.   Jacoba Bernardina Wilhelmina Le Geu, geb. 28-08-1885 te Amsterdam, overl. 27-08-1951 te Amsterdam.  Zij trouwde Arjen de Boer, getrouwd 05-05-1904 te Amsterdam, geb. 24-01-1876 te Workum, overl. 03-11-1950.

 

14. Marinus Constantijn le Geu, geb. 1859 te Utrecht, overl. 19-12-1925 te Utrecht, beroep handelsagent.  Hij trouwde Hendrika Gertruida Heijl, getrouwd 10-05-1882 te Utrecht, geb. 1857 te Utrecht, overl. 31-12-1926 te Utrecht.

                       Kinderen:

                  i.    Hendrika le Geu, geb. 1883 te Utrecht, overl. 20-03-1950 te Baarn.  Zij trouwde Johannes Bijlsma, getrouwd 07-12-1904 te Hilversum, geb. 1879 te Hennaarderadeel.

          24.   ii.   Marinus Constantijn Legue geb. 1884.

                  iii.   Adriana Belia Gerarda Le Geu, geb. 1887 te Utrecht.  Zij trouwde Dirk de Wit, getrouwd 16-10-1913 te Utrecht, gescheiden 03-06-1953, geb. 1886 te Ransdorp.

          25.   iv.  Hendrikus Gerardus Le Geu geb. 14-11-1889.

                  v.   Geertruida Hendrika Le Geu, geb. 1890 te Utrecht.  Zij trouwde Gillis Geertrudis Martinius Oosterbaan, getrouwd 31-10-1912 te Utrecht, geb. 1888 te Veenendaal, overl. 12-03-1942 te Utrecht, gebeurtenis 14.11.1932 naam gewijzigd in Oosterbaan Martinius.

                  vi.  Berndina Catharina le Geu, geb. 1891 te Utrecht.  Zij trouwde Age Leijenaar, getrouwd 20-11-1919 te Utrecht, geb. 1894 te Utrecht.

                  vii. Wilhelmina Gijsberta E. Le Geu, geb. 20-08-1892 te Utrecht, gebeurtenis Huwelijk bij volmacht.  Zij trouwde Dirk Theodoor Wilhelmus van Steenbergen, getrouwd 23-09-1915 te Utrecht, geb. 17-03-1892 te Utrecht, overl. 26-09-1952 te Amsterdam, woonde Ned. Oost Indie.

                  viii. Belina Gerarda Le Geu, geb. 1898 te Utrecht.  Zij trouwde Marinus Abraham Glerum, getrouwd 06-01-1921 te Utrecht, geb. 1896 te Roermond.

 

15. Elisabeth Pietronella le Gué, geb. 31-10-1839 te Den Haag, overl. 05-04-1916 te Hoek van Holland.  Zij trouwde Bart Legué, getrouwd 11-01-1905 te Rotterdam, geb. 1839, (zoon van Pieter Gerardus Legué en Helena Antonia de Haas) overl. 09-06-1917 te Hoek van Holland.

                       Kinderen:

                  i.    Elisabeth Alberta le Gué, geb. 01-09-1862 te Den Haag, overl. 15-06-1931 te Den Haag, gebeurtenis Bij geboorte alleen moeder vermeld, bij huwelijk moeder met Bart Legué (neef) door hem erkend, gebeurtenis 15-06-1895 door moeder erkend als "hare natuurlijke dochter".  Zij trouwde Pieter de Bruijn, getrouwd 15-02-1911 te Rotterdam, geb. 1865 te Schiedam.

                  ii.   Elisabeth Pietronella Le Gué, geb. 11-05-1872 te Den Haag, gebeurtenis Bij geboorte alleen moeder vermeld, bij huwelijk moeder met Bart Legué (neef) door hem erkend, gebeurtenis 15-06-1895 door moeder erkend als "hare natuurlijke dochter".

 

16. Pieter Bernardus Le Gué, geb. 1-10-1840 te Den Haag, overl. 21-03-1871 te Den Haag, beroep leerlooijer.  Hij trouwde Geertrui Diena Caspara de Groot, getrouwd 02-06-1869 te Den Haag.

                       Kinderen:

                  i.    Bernardus Arend Le Gué, geb. 05-04-1870 te Den Haag, overl. 11-05-1870 te Den Haag.

                  ii.   Bernardina Anna Le Gué, geb. 10-07-1871 te Den Haag, overl. 31-07-1871 te Den Haag.

 

17. Bart Legué, (Zie huwelijksnummer 15.)

 

18. Wijnand Legué, geb. 1848 te Utrecht, overl. 07-03-1891 te Zeist, gebeurtenis 1 Erkend kind van het vrouwelijk geslacht genaamd Wijnanda Anna.  Hij trouwde Anna Petronella Backx, getrouwd 02-05-1874 te Gorinchem, geb. 1850 te Gorinchem, overl. 18-10-1888 te Zeist.

                       Kinderen:

                  i.    Wijnanda Anna Legué.

                  ii.   Helena Elizabeth Legue, geb. 04-04-1875 te Rotterdam.

                  iii.   Maria Wilhelmina Legué, geb. 1880, overl. 24-10-1892 te Zeist.

                  iv.  Wijnand Legué, geb. 1880 te Zeist, gebeurtenis 17-10-1905 aankomst in USA per SS Noordam, emigratie?.

                  v.   Franciscus Lambertus Legué, geb. 01-06-1886 te Zeist, overl. 06-1968 te Merced, California, woonde 388 Vanderbilt Ave, Brooklyn, New York, gebeurtenis 27-04-1928 Amerikaans staatsburgerschap aangevraagd te San Diego (Ca), beroep goudsmit, watchmaker. 

Hij trouwde (1) Johanna van den Ham, getrouwd 25-03-1914 te New York, gescheiden 29-06-1916 te Den Haag, geb. 1892 te Apeldoorn. 

 

 

Hij trouwde (2) Julie Emma Goller, getrouwd 22-06-1923 te New York, geb. 14-08-1896 te Nordlingen, Duitsland.

 

19. Peter Gerardus Legué, geb. 1844 te Utrecht, overl. 23-10-1918 te Utrecht.  Hij trouwde Petronella Hageman, getrouwd 23-03-1870 te Utrecht, geb. 1846 te Utrecht, overl. 22-01-1910 te Utrecht.

                       Kinderen:

                  i.    Fenna Carolina Elisabeth Legué, geb. 1871 te Utrecht, overl. 22-07-1875 te Utrecht.

                  ii.   Gerardus Legué, geb. 1873 te Utrecht, overl. 12-07-1875 te Utrecht.

                  iii.   Elisabeth Carolina Legué, geb. 1875 te Utrecht.  Zij trouwde Cornelis Schrieken, getrouwd 02-08-1899 te Utrecht, geb. 1873 te Purmerend.

          26.   iv.  Gerardus Legué geb. 1877.

                  v.   Fenna Petronella Legué, geb. Oktober 1879 te Utrecht, overl. 22-01-1880 te Utrecht.

                  vi.  Petronella Legué, geb. 1879 te Utrecht.  Zij trouwde Johannes Slee, getrouwd 24-05-1905 te Utrecht, geb. 1882 te Utrecht.

                  vii. Hendrik Legué, geb. Juli 1884 te Utrecht, overl. 16-07-1884.

          27.   viii. Hendrik Legué geb. 1885.

                  ix.  Fenna Legué, geb. juli 1889 te Utrecht, overl. 31-07-1889 te Utrecht.

 

20. Gerardus Legué, geb. 1845 te Utrecht, overl. 26-04-1902 te Utrecht, beroep Boekbinder en klepperman (nachtwacht, die in vroeger tijden met klep (=ratel) de ronde deed en daarbij riep hoe laat het was), gebeurtenis overleden tgv een ongeluk.  Hij trouwde Cornelia Catharina Ras, getrouwd 19-11-1873 te Utrecht, geb. 1843 te Utrecht, (dochter van NN en Catharina Hendrika Ras) overl. 16-08-1911 te Utrecht.

                       Kinderen:

                  i.    Gerardus Legue, geb. Januari 1874, overl. 29-03-1874 te Utrecht.

          28.   ii.   Gerardus Legué geb. 1875.

                  iii.   Mechteld Helena Legué, geb. 1877 te Utrecht, overl. 18-11-1878 te Utrecht.

          29.   iv.  Jan Wijnand Bernardus Legué geb. 1880.

 

21. Bart Legué, geb. 1847 te Utrecht, overl. 15-10-1933 te Utrecht, gebeurtenis Akte erkennen kind: Albertus geb.datum 26-4-1870. 

Hij trouwde (1) Cornelia van Geelkerken, getrouwd 19-10-1870 te Utrecht, geb. 1848 te Utrecht, overl. 22-12-1882 te Utrecht, gebeurtenis Akte erkennen kind: Albertus geb.datum 26-4-1870. 

Hij trouwde (2) Geertruida van der Kraats, getrouwd 24-01-1883 te Utrecht, geb. 1850 te Utrecht, overl. 25-12-1900 te Utrecht.

                       Kinderen van: Cornelia van Geelkerken:

          30.   i.    Albertus Legué geb. 26-4-1870.

                  ii.   Johannes Gerardus Legué, geb. 1872 te Breukelen Nijenrode.  Hij trouwde Wilhelmina de Rijk, getrouwd 10-05-1916 te Utrecht, geb. 1873 te Utrecht.

                  iii.   Gerardus Cornelis Legué, geb. 1876 te Utrecht.  Hij trouwde Hanna Cornelia Kippersluijs, getrouwd 06-02-1901 te Utrecht, geb. 1880 te Utrecht.

                  iv.  N.N. Legué, overl. 22-12-1882 te Utrecht.

                  v.   Carolina Elisabeth Legué, geb. 1877 te Utrecht, overl. 11-05-1878 te Utrecht.

          31.   vi.  Cornelis Legué geb. 1879.

          32.   vii. Karel Legué geb. 1881.

 

                       Kinderen van: Geertruida van der Kraats:

          33.   viii. Jacobus Albertus Gerardus Legué geb. 1886.

                  ix.  Jakoba Christina Legué, geb. 07-08-1888 te Utrecht, overl. 03-07-1948 te Utrecht.  Zij trouwde Cornelis Valkenburg, getrouwd 10-11-1909 te Utrecht, geb. 02-11-1887 te Renkum, overl. 01-04-1960 te Utrecht.

                  x.   Jacobus Christiaan Legué, geb. 12-10-1890 te Utrecht, overl. 03-06-1892 te Utrecht.

                  xi.  Wilhelmina Alberta Legué, geb. juli 1894 te Utrecht, overl. 13-08-1894 te Utrecht.

                  xii. Geertruida Legué, geb. 1886, overl. 28-02-1938 te Utrecht.  Zij trouwde Antoon Stockschen.

 

22. Wijnand Bernardus Legué, geb. 1849 te Utrecht, overl. 12-09-1906 te Utrecht.  Hij trouwde Jacoba Anthonia Eijndhoven, getrouwd 29-10-1873 te Utrecht, geb. 1847 te Utrecht, overl. 03-03-1927 te Utrecht.

                       Kinderen:

                  i.    Gerardus Legué, geb. 1874 te Utrecht, overl. 25-06-1895 te Utrecht.

                  ii.   Francina Elisabeth Legué, geb. 1876 te Utrecht, overl. 17-03-1877 te Utrecht.

                  iii.   Nicolaas Legué, geb. 1877 te Utrecht, gebeurtenis 1905 veroordeeld voor landloperij.  Hij trouwde Jannigje Lawende, getrouwd 20-06-1912 te Dordrecht, gescheiden 20-02-1917 te Dordrecht, getrouwd 04-05-1917 te Dordrecht, geb. 1878 te Dordrecht.

                  iv.  Wijnand Bernardus Legué, geb. 1879 te Utrecht, overl. 19-01-1890 te Utrecht.

                  v.   Pieter Gerardus Legué, geb. Maart 1881 te Utrecht, overl. 26-03-1881 te Utrecht.

                  vi.  Carolina Elisabeth Legué, geb. Juli 1882 te Utrecht, overl. 16-07-1882 te Utrecht.

                  vii. Jacoba Anthonia Legué, geb. Juli 1882 te Utrecht, overl. 26-07-1882 te Utrecht.

                  viii. Jacoba Anthonia Legué, geb. 1883 te Utrecht.  Zij trouwde Willem Frederik van Rijswijk, getrouwd 21-09-1904 te Utrecht, geb. 1881 te Utrecht.

          34.   ix.  Dirkje Legué geb. 1885.

                  x.   Mechteld Helena Legeu, geb. 1888, overl. 19-05-1889 te Utrecht.

          35.   xi.  Wijnandus Benardus Legué geb. 28-07-1890.

 

 

Vijfde generatie

 

23. Jacobus Gerardus Le Geu, geb. 22-06-1883 te Amsterdam, overl. 23-07-1916 te Loosduinen, beroep koperslager, veroordeeld geweest voor valsemunterij, ontslagen gevangenis Rotterdam 29-12-1910.  Hij trouwde Dieuwertje Langereis, getrouwd 27-03-1901 te Amsterdam, geb. 14-01-1882 te Berkhout, opgenomen in gesticht Bloemendaal.

                       Kinderen:

                  i.    Jacobus Gerardus Le Geu, geb. 25-05-1901 te Amsterdam, overl. 11-06-1901 te Amsterdam.

          36.   ii.   Jacobus Gerardus Le Geu geb. 03-08-1902.

 

24. Marinus Constantijn Le Geu, geb. 1884 te Utrecht, beroep scheikundige.  Hij trouwde Elisabeth Koper, getrouwd 18-05-1910 te Utrecht, geb. 1885 te Amsterdam.

                       Kinderen:

                  i.    N.N. Legue, overl. 23-10-1925 te Utrecht.

                  ii.   Marinus Constantijn Le Geu.

 

25. Hendrikus Gerardus Le Geu, geb. 14-11-1889 te Utrecht, beroep handels geemployeerde, woonde te Semarang.  Hij trouwde (1) Catharina van Doorn, getrouwd 30-12-1920 te Utrecht, geb. 06-011890 te Utrecht, overl. voor 1931.  Hij trouwde (2) Wilhelmina Maria Martini, getrouwd 16-09-1931 te Den Haag.

                       Kinderen van: Wilhelmina Maria Martini:

          37.   i.    Hendrikus Gerardus Le Geu (Gegevens privé).

 

26. Gerardus Legué, geb. 1877 te Utrecht, overl. 24-1-1958 te Haarlem, beroep letterzetter, woonde 1915 Nachtegaalstraat 113 I Amsterdam.  Hij trouwde Hendrica Bitter, getrouwd 10-09-1902 te Utrecht, geb. 24-7-1875 te Haarlem, overl. 15-2-1949 te Amsterdam.

                       Kinderen:

          38.   i.    Pieter Gerardus Legué geb. 15-10-1907.

 

27. Hendrik Legué, geb. 10-08-1885 te Utrecht, overl. 27-12-1935 te Utrecht.  Hij trouwde Wilhelmina Catharina Groeneveld, getrouwd 11-08-1910 te Utrecht, geb. 05-10-1886 te Utrecht, overl. 01-02-1953 te Utrecht.

                       Kinderen:

                  i.    Petronella Legué, geb. 26-06-1911 te Utrecht.

          39.   ii.   Hendrik Legué geb. 28-03-1915.

                  iii.   Paul Legué, geb. 28-03-1915 te Utrecht, overl. 06-05-1988 te Utrecht.

                  iv.  Wilhelmina Catharina Legué, geb. 20-11-1912 te Utrecht, overl. 20-07-2001 te Utrecht.  Zij trouwde Jan Meerwijk, getrouwd 24-02-1944 te Utrecht, geb. 06-10-1916 te Utrecht, overl. 04-01-1996 te Utrecht.

 

28. Gerardus Legué, geb. 1875 te Utrecht, overl. 1950.  Hij trouwde Aaltje van Rossum, getrouwd 02-09-1903 te Utrecht, geb. 1881 te Utrecht.

                       Kinderen:

                  i.    Gerrit Jan Legué, geb. 02-01-1906 te Utrecht, overl. 22-09-1941.

                  ii.   Cornelia Catharina Legué, geb. Februari 1908 te Utrecht, overl. 06-04-1908 te Utrecht.

                  iii.   Jan Wijnand Bernardus Legué, geb. 1915, overl. 10-07-1932 te Oudenrijn.

 

29. Jan Wijnand Bernardus Legué, geb. 1880 te Utrecht, overl. 10-02-1953, beroep Eigenaar drukkerij Wed. G. Le Gué & Zoon, woonde Bekkerstraat, Utrecht, 1905 Jufferstraat, Utrecht, Willem Barentzstraat, Utrecht.  Hij trouwde Alida Clasina van Tessel, getrouwd 23-09-1903 te Utrecht, geb. 1881 te Utrecht, (dochter van Joseph van Tessel en Sijke Suurland).

 

 

                       Kinderen:

          40.   i.    Jan Gerardus Le Gué geb. 1905.

          41.   ii.   Gerardus Le Gué.

                  iii.   Joseph Le Gué, geb. 1906 te 7 Oktober 1968, heeft geen kinderen. Hij trouwde Doetje Alide Busscher, geb. 1907 te 16 November 2005.

                  iv.  Cornelia Catharina Le Gué, geb. 1907, overl. 12 Juni 1988.  Zij trouwde Johannes Cornelis Franciscus van Es, geb. 1909, overl. 5 juni 1982.

          42.   v.   Pieter R. Le Gué geb. 28 November 1909.

                  vi.  Alida Clasina Le Gué, geb. 1911 te Utrecht, overl. 21-08-1976 te Uyrecht.  Zij trouwde Anthonie Sparenburg, geb. 1909, overl. 26-01-1977 te Utrecht.

 

 

                  vii. Sijke Le Gué, geb. 09-09-1913 te Utrecht, overl. 09-05-2003 te Utrecht.  Zij trouwde Aalt Philip Luca, geb. 1910, overl. 7 Maart 1985.

                  viii. Wijnand Bernardus Jan Lequé, geb. 1917 te Utrecht, overl. 8 November 1918 te Utrecht.

          43.   ix.  Wijnand Jan Bernardus Le Gué.

                  x.   Tiny Le Gué, geb. 1920 te Utrecht, overl. 27-09-1994 te Utrecht.  Zij trouwde Jan Gerrit Kramer.

                  xi.  N.N. Lequé, geb. 23 juni 1924, overl. 23 juni 1924 te Utrecht.

                  xii. Petronella Le Gué, geb. 1926, overl. 02-09-1968.  Zij trouwde Jo Kraak.

 

30. Albertus Legué, geb. 26-4-1870 te Utrecht, gebeurtenis erkenning kind Hendrik geb 17-11-1901, gebeurtenis heeft uitkering in het kader van de invaliditeitswet, heeft rijkspensioen van het Ministerie van Kol, gebeurtenis te heeft rijkspensioen van het Ministerie van Kolonien, woonde 1930: Balistraat 52 III Amsterdam, 1945: Velperweg 147, Arnhem, woonde 1946: Vrolikstraat 236 II Amsterdam, 1948 3de Oosterparkstraat 115 I, woonde te 1951: Amstel 51 Amsterdam.  Hij trouwde Neeltje van Bunnik, getrouwd 15-05-1907 te Utrecht, geb. 1874 te Vleuten.

                       Kinderen:

          44.   i.    Hendrik Legué geb. 17-11-1901.

                  ii.   Neeltje Legué, geb. Februari 1908 te Utrecht, overl. 14-07-1908 te Utrecht.

                  iii.   Alberta Cornelia Legué, geb. 16-12-1908 te Utrecht.  Zij trouwde Eduard Sweris Rudolf Swerissen, getrouwd 10 september 1930 te Amsterdam, geb. 1906 te Amsterdam, beroep ijzerboorder.

                  iv.  Wilhelmina Frederika Legué, geb. Juli 1910 te Utrecht, overl. 09-07-1910 te Utrecht.

                  v.   Albertus Johannes Legué, geb. 30-07-1911 te Utrecht, overl. 21-08-1911 te Utrecht.

                  vi.  Frederika Wilhelmina Legué (Gegevens privé).

                  vii. Johanna Maria Hendrika Legué (Gegevens privé).  Zij trouwde P. Goldstein, (Gegevens privé).

                  viii. Neeltje Legué (Gegevens privé).  Zij trouwde N.W. Broekhuizen, (Gegevens privé).

                  ix.  Albertus Johannes Legué, geb. 18-7-1920 te Amsterdam, overl. 15-11-1994 te Amsterdam.  Hij trouwde Cornelia Louise de Hoog, getrouwd 18-07-1945 te Amsterdam, geb. 22-07-1915 te Alkmaar, overl. 25-02-2003 te Amsterdam.

 

31. Cornelis Legué, geb. 13-11-1878 te Utrecht, overl. 28-07-1940 te Den Haag, beroep Bode bij de Tweede Kamer, beroep 19-09-1895 Tamboer bij korps genietroepen, woonde april 1900 te Batavia als geniesoldaat / kpl/sgt staftamboer, woonde maart 1913 te Nederland.  Hij trouwde Gerardina Jacoba Johanna Bouwer, getrouwd 03-11-1916 te Den Haag, geb. 1882 te Den Haag.

 

 

                       Kinderen:

                  i.    Cornelis Gerardus Legué (Gegevens privé).  Hij trouwde Lena Schipper, (Gegevens privé).

 

32. Karel Legué, geb. 1881 te Utrecht.  Hij trouwde Elisabeth Maria van Kooij, getrouwd 07-05-1902 te Utrecht, geb. 1881 te Utrecht.

                       Kinderen:

                  i.    Elisabeth Maria Legué, geb. 25-11-1906 te Utrecht, overl. 30-4-1962 te Castricum, woonde Minahassastraat 21 3h Amsterdam, 1940 Boniplein 2 I Amsterdam.  Zij trouwde Cornelis Willem de Bruin, getrouwd 11-5-1932 te Amsterdam, geb. 1- jun 1909 te Amsterdam.

 

33. Jacobus Albertus Gerardus Legué, geb. 1886 te Utrecht.  Hij trouwde (1) Jannigje van Galkom, getrouwd 22-11-1905 te Utrecht, geb. 1877 te Bunnik, overl. 09-08-1909 te Utrecht.  Hij trouwde (2) Geertruida Hendrika de Weijer, getrouwd 02-02-1910 te Utrecht, geb. 1879 te Wijk bij Duurstede.

                       Kinderen van: Jannigje van Galkom:

                  i.    N.N. Legue, overl. 05-08-1909 te Utrecht.

                       Kinderen van: Geertruida Hendrika de Weijer:

                  ii.   Jan Legué, (Gegevens privé).

 

34. Dirkje Legué, geb. 1885 te Utrecht, overl. 1960?.  Zij trouwde Anthonie Elisa Bakker, getrouwd 22-07-1908 te Utrecht, geb. 1883 te Utrecht.

                       Kinderen:

                  i.    Onbekend Legué, geb. 27-09-1909 te Utrecht.

                  ii.   onbekend Legué, (Gegevens privé).

 

35. Wijnandus Benardus Legué, geb. 28-07-1890 te Utrecht.  Hij trouwde Alida Vermeulen, getrouwd 30-08-1911 te Utrecht, geb. 1892 te Utrecht.

                       Kinderen:

                  i.    Wilhelmina Legué, geb. 1918, overl. 06-12-1996 te Utrecht.  Zij trouwde H. Kaapaan.

          45.   ii.   Jacobus Antonius Legué geb. 1925.

 

 

Zesde generatie

 

36. Jacobus Gerardus Le Geu, geb. 03-08-1902 te Amsterdam, beroep broodbakker. 

Hij trouwde (1) Alida Jacoba Rietdijk, getrouwd 12-07-1928 te Amsterdam, geb. 07-12-1904 te Rijswijk, overl. 09-10-1947 te Den Haag. 

Hij trouwde (2) Dieuwertje Mulder, (Gegevens privé).

                       Kinderen van: Alida Jacoba Rietdijk:

                  i.    Jacobus Gerardus Le Geu, (Gegevens privé).

                  ii.   Alida Jacoba Le Geu, (Gegevens privé).

 

37. Hendrikus Gerardus Le Geu (Gegevens privé).  Hij trouwde Jacoba Adriana van der Bruggen, (Gegevens privé).

                       Kinderen:

          46.   i.    Arjan Le Geu (Gegevens privé).

                  ii.   Nicole Le Geu (Gegevens privé).  Zij trouwde Johan Friso Boersma, (Gegevens privé).

 

38. Pieter Gerardus Legué, geb. 15-10-1907 te Amsterdam, beroep werktuigkundige gloeilampenfabriek, bedrijfsleider, woonde 1931 Eindhoven, 1942 Bloemendaal, Zandvoort, Bentveldweg 14, woonde te 1943 Amsterdam, Minervalaan 42 II, 1945 Zandvoort, Duindoornlaan 2.  Hij trouwde Margaretha de Jager, getrouwd 21-5-1931 te Utrecht, geb. 31-12-1910 te Utrecht, overl. 13-07-1969 te Bentveld.

                       Kinderen van: Margaretha de Jager:

                  i.    Louisa Hendrika Legué (Gegevens privé).  Zij trouwde Derk Ijland, (Gegevens privé).

                  ii.   Raymond Pierre Legué (Gegevens privé).  Hij trouwde (1) Berty Danielle Roos, (Gegevens privé).  Partner Monica Bernadette van Vlijmen, (Gegevens privé).  Hij trouwde (3) Ingrid Pelt, (Gegevens privé).

 

39. Hendrik Legué, geb. 28-03-1915 te Utrecht, overl. 18-04-1945 te Luttringhausen, Duitsland.  Hij trouwde Alida Christina van den Hurk.

 

 

Hendrik Legué is een politiek gevangene geweest, hij is overledenin een gevangenis in Remscheid Luttringhausen.

 

Voor meer informatie over deze gevangenis zie http://www.achterhoeksmuseum1940-1945.nl/pagina's/aanwinst/aanwinst-oktober.html

 

Een stukje tekst overgenomen van de website van het Achterhoeks Museum:

 

Het regiem in de gevangenis in Luttringhausen was op zich niet onredelijk er zaten ca. 1000 gevangenen. Er was zelfs gelegenheid om een boek te lenen uit de bibliotheek. De direceur Herr Dr. Engelhardt probeerde het leven nog zo dragelijk mogelijk te maken voor de gevangenen. Er zaten echte criminelen en ca. 350 politieke gevangen uit meerdere landen waaronder Nederland.

In de namiddag van 12 april 1945 kwam de Gestapo (Geheime Duitse staats politie) en eiste uitlevering van alle ca. 350 politieke gevangenen. Directeur Engelhardt verzette zich daartegen, met behulp van een jurist, samen konden ze de uitlevering ruim twee dagen vertragen.

Het lukte hem zelfs om het aantal van 350 man te verminderen naar ca. 90 echt zware politieke gevangenen. Het was al duidelijk geworden dat de Nederlanders die in oktober 1944 in de gevangenis waren gekomen op de lijst van de Gestapo stonden.

Deze Nacht und Nebel gevangenen, wat inhield dat de Duitse bezetter ze in één nacht kon laten verdwijnen (vermoorden), waren toch al ter dood veroordeeld. De heer Dolk was er daar één van.

Dr. Engelhardt liet vervolgens de hele administratie op de kop zetten, om het de Gestapo moeilijk te maken. Toen er aan het uitleveren van gevangen niet meer te ontkomen was heeft Dr. Engelhardt ca. 75 gewone zware criminelen meegegeven.

Hij had er voor gekozen om geen enkele politieke gevangene mee te geven. Dr. Engelhardt was van mening dat iemands overtuiging niet met de dood bestraft mocht worden. De 74 gevangenen zijn door de Gestapo en SS samen met nog 426 andere gevangenen vermoord.

Op 15 april heeft één van de gevangenen uit Luttringhausen samen met een paar Amerikaanse soldaten de graven gevonden. Er lag in totaal 500 man in dit verse massagraf.

Later heeft de gevangenis directeur Dr. Engelhardt verklaard dat het de zwartste dag uit zijn leven was geweest. 74 mensenlevens heeft hij moeten opofferen, al waren het zware criminelen, het bleven 74 mensenlevens die hij weggestuurd heeft. Van alle slechte keuzes heeft hij de minst slechte gekozen. De heer Dolk heeft aan het optreden van deze moedige Duitse directeur, die tegen de Gestapo inging, zijn leven te danken gehad.

De heer Dolk ontving op 14 april zijn laatste stuk brood en ging er op dat moment nog vanuit dat hij door de Gestapo zou worden afgevoerd, met de dood als gevolg. Door de truc van de gevangenis directeur bleef hij echter gespaard en werd hij de volgende dag op zondag 15 april 1945 bevrijd door de Amerikanen.

 

 

Volgens de Duitse overlijdensakte is Hendrik op 18 april overleden, dus na de bevrijding. Hij is dus niet geëxecuteerd maar helaas 3 dagen na de bevrijding overleden.

 

Hendrik is is begraven op het Nederlands ereveld in Loenen.

 

 

                       Kinderen:

                  i.    Theodora Wilhelmina Lequé, (Gegevens privé).

 

 

40. Jan Gerardus Le Gué, geb. 1905, overl. 26-04-1976 te Utrecht, beroep Firmant drukkerij Fa. Wed. W. Le Gué & Zoon.  Hij trouwde Cornelia Pouw, geb. 3 November 1905, overl. 24 November 1998.

 

                       Kinderen:

                  i.    Adi Le Gué, nooit getrouwd.

 

41. Gerardus Le Gué, overl. 27 April 1985.  Hij trouwde Maria Margaretha van der Pol.

                       Kinderen:

                  i.    Rietje Legué.  Zij trouwde Richard de Hoog.

                  ii.   Greetje Legué, overl. 14 Augustus 1992.  Zij trouwde Arie Oudshoorn.

                  iii.   Corry Legué.  Zij trouwde Joop van Capel.

 

42. Pieter R. Le Gué, geb. 28 November 1909, overl. 18 December 1968.  Hij trouwde Jantje Nijenhuis, geb. 21 Mei 1908, overl. 15 Januari 1996.

                       Kinderen:

                  i.    Vera Legué, (Gegevens privé).

          47.   ii.   Jan Wijnand Bernardus Legué (Gegevens privé).

 

43. Wijnand Jan Bernardus Le Gué.  Hij trouwde Ellie Stomps.

 

 

                       Kinderen:

                  i.    Ellen Le Gué.

 

 

 

 

44. Hendrik Legué, geb. 17-11-1901 te Utrecht, overl. 20-12-1993 te Amsterdam, beroep fabrieksarbeider limonadefabriek, chauffeur wijnhandel, los havenarbeider, gebeurtenis tijdens de oorlog tewerkgesteld in Duitsland als vrachtwagenchauffeur, begraven 23-12-1993 te Amsterdam, de Nieuwe Ooster, grafnummer: 65-5-M039.  Hij trouwde Wilhelmina Alida Elisabeth Brugman, getrouwd 28-07-1926 te Amsterdam, geb. 22-4-1906 te Amsterdam.

                       Kinderen:

                  i.    Cornelia Elisabeth Legué, (Gegevens privé).

          48.   ii.   Gerardus Legué (Gegevens privé).

 

(Er zijn scans beschikbaar van paspoort en terwerkstellingsdocumenten van Hendrik).

 

45. Jacobus Antonius Legué, geb. 1925, overl. 27-05-1978 te Bilthoven.  Hij trouwde Adriana Izadora Meijer.

                       Kinderen:

                  i.    René Legué, geb. 20-12-1947 te Utrecht, overl. 06-03-2001 te Den Helder.  Hij trouwde Ann Porter.

                  ii.   Yvon Madeleine Legué.

                  iii.   Louise José Legué.

                  iv.  Jeanette Antoinette Legué.

                  v.   Tom Legué.

 

 

Zevende generatie

 

46. Arjan Le Geu (Gegevens privé).  Hij trouwde Geertruida Klazina, (Gegevens privé).

                       Kinderen:

                  i.    Fabian Le Geu (Gegevens privé).

                  ii.   Annefleur Le Geu (Gegevens privé).

 

47. Jan Wijnand Bernardus Legué (Gegevens privé).  Hij trouwde Yvonne van Deventer, (Gegevens privé).

                       Kinderen:

                  i.    Susan Karlien Legué (Gegevens privé).

                  ii.   Marleen Elise Legué (Gegevens privé).

                  iii.   Wouter Jan Wijnand Legué (Gegevens privé).

 

48. Gerardus Legué (Gegevens privé).  Hij trouwde Elisabeth Marie Tanis, (Gegevens privé).

                       Kinderen:

                  i.    Gerardus Legué (Gegevens privé).  Hij trouwde Anita Trock, (Gegevens privé).

                  ii.   Monique Legué (Gegevens privé).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Website (tijdelijk) hosted door Fred Huisman

Zoekwoorden: parenteel, genealogie, stamboom

http://www.xs4all.nl/~fhu/webpage/stamboom_familie_huisman.htm

 

 

 

le='mso-tab-count:1'>      ii.   onbekend Legué, (Gegevens privé).

 

35. Wijnandus Benardus Legué, geb. 28-07-1890 te Utrecht.  Hij trouwde Alida Vermeulen, getrouwd 30-08-1911 te Utrecht, geb. 1892 te Utrecht.

                       Kinderen:

                  i.    Wilhelmina Legué, geb. 1918, overl. 06-12-1996 te Utrecht.  Zij trouwde H. Kaapaan.

          45.   ii.   Jacobus Antonius Legué geb. 1925.

 

 

Zesde generatie

 

36. Jacobus Gerardus Le Geu, geb. 03-08-1902 te Amsterdam, beroep broodbakker. 

Hij trouwde (1) Alida Jacoba Rietdijk, getrouwd 12-07-1928 te Amsterdam, geb. 07-12-1904 te Rijswijk, overl. 09-10-1947 te Den Haag. 

Hij trouwde (2) Dieuwertje Mulder, (Gegevens privé).

                       Kinderen van: Alida Jacoba Rietdijk:

                  i.    Jacobus Gerardus Le Geu, (Gegevens privé).

                  ii.   Alida Jacoba Le Geu, (Gegevens privé).

 

37. Hendrikus Gerardus Le Geu (Gegevens privé).  Hij trouwde Jacoba Adriana van der Bruggen, (Gegevens privé).

                       Kinderen:

          46.   i.    Arjan Le Geu (Gegevens privé).

                  ii.   Nicole Le Geu (Gegevens privé).  Zij trouwde Johan Friso Boersma, (Gegevens privé).

 

38. Pieter Gerardus Legué, geb. 15-10-1907 te Amsterdam, beroep werktuigkundige gloeilampenfabriek, bedrijfsleider, woonde 1931 Eindhoven, 1942 Bloemendaal, Zandvoort, Bentveldweg 14, woonde te 1943 Amsterdam, Minervalaan 42 II, 1945 Zandvoort, Duindoornlaan 2.  Hij trouwde Margaretha de Jager, getrouwd 21-5-1931 te Utrecht, geb. 31-12-1910 te Utrecht, overl. 13-07-1969 te Bentveld.

                       Kinderen van: Margaretha de Jager:

                  i.    Louisa Hendrika Legué (Gegevens privé).  Zij trouwde Derk Ijland, (Gegevens privé).

                  ii.   Raymond Pierre Legué (Gegevens privé).  Hij trouwde (1) Berty Danielle Roos, (Gegevens privé).  Partner Monica Bernadette van Vlijmen, (Gegevens privé).  Hij trouwde (3) Ingrid Pelt, (Gegevens privé).

 

39. Hendrik Legué, geb. 28-03-1915 te Utrecht, overl. 18-04-1945 te Luttringhausen, Duitsland.  Hij trouwde Alida Christina van den Hurk.

 

253 hendrik legue duitsland 2253 hendrik legue duitsland 3

253 hendrik legue duitsland

 

Hendrik Legué is een politiek gevangene geweest, hij is overledenin een gevangenis in Remscheid Luttringhausen.

 

Voor meer informatie over deze gevangenis zie http://www.achterhoeksmuseum1940-1945.nl/pagina's/aanwinst/aanwinst-oktober.html

 

Een stukje tekst overgenomen van de website van het Achterhoeks Museum:

 

Het regiem in de gevangenis in Luttringhausen was op zich niet onredelijk er zaten ca. 1000 gevangenen. Er was zelfs gelegenheid om een boek te lenen uit de bibliotheek. De direceur Herr Dr. Engelhardt probeerde het leven nog zo dragelijk mogelijk te maken voor de gevangenen. Er zaten echte criminelen en ca. 350 politieke gevangen uit meerdere landen waaronder Nederland.

In de namiddag van 12 april 1945 kwam de Gestapo (Geheime Duitse staats politie) en eiste uitlevering van alle ca. 350 politieke gevangenen. Directeur Engelhardt verzette zich daartegen, met behulp van een jurist, samen konden ze de uitlevering ruim twee dagen vertragen.

Het lukte hem zelfs om het aantal van 350 man te verminderen naar ca. 90 echt zware politieke gevangenen. Het was al duidelijk geworden dat de Nederlanders die in oktober 1944 in de gevangenis waren gekomen op de lijst van de Gestapo stonden.

Deze Nacht und Nebel gevangenen, wat inhield dat de Duitse bezetter ze in één nacht kon laten verdwijnen (vermoorden), waren toch al ter dood veroordeeld. De heer Dolk was er daar één van.

Dr. Engelhardt liet vervolgens de hele administratie op de kop zetten, om het de Gestapo moeilijk te maken. Toen er aan het uitleveren van gevangen niet meer te ontkomen was heeft Dr. Engelhardt ca. 75 gewone zware criminelen meegegeven.

Hij had er voor gekozen om geen enkele politieke gevangene mee te geven. Dr. Engelhardt was van mening dat iemands overtuiging niet met de dood bestraft mocht worden. De 74 gevangenen zijn door de Gestapo en SS samen met nog 426 andere gevangenen vermoord.

Op 15 april heeft één van de gevangenen uit Luttringhausen samen met een paar Amerikaanse soldaten de graven gevonden. Er lag in totaal 500 man in dit verse massagraf.

Later heeft de gevangenis directeur Dr. Engelhardt verklaard dat het de zwartste dag uit zijn leven was geweest. 74 mensenlevens heeft hij moeten opofferen, al waren het zware criminelen, het bleven 74 mensenlevens die hij weggestuurd heeft. Van alle slechte keuzes heeft hij de minst slechte gekozen. De heer Dolk heeft aan het optreden van deze moedige Duitse directeur, die tegen de Gestapo inging, zijn leven te danken gehad.

De heer Dolk ontving op 14 april zijn laatste stuk brood en ging er op dat moment nog vanuit dat hij door de Gestapo zou worden afgevoerd, met de dood als gevolg. Door de truc van de gevangenis directeur bleef hij echter gespaard en werd hij de volgende dag op zondag 15 april 1945 bevrijd door de Amerikanen.

 

 

Volgens de Duitse overlijdensakte is Hendrik op 18 april overleden, dus na de bevrijding. Hij is dus niet geëxecuteerd maar helaas 3 dagen na de bevrijding overleden.

 

Hendrik is is begraven op het Nederlands ereveld in Loenen.

 

cid:image001.jpg@01C9F4F9.39B902B0

 

                       Kinderen:

                  i.    Theodora Wilhelmina Lequé, (Gegevens privé).

 

 

40. Jan Gerardus Le Gué, geb. 1905, overl. 26-04-1976 te Utrecht, beroep Firmant drukkerij Fa. Wed. W. Le Gué & Zoon.  Hij trouwde Cornelia Pouw, geb. 3 November 1905, overl. 24 November 1998.

 

onb18

                       Kinderen:

                  i.    Adi Le Gué, nooit getrouwd.

 

41. Gerardus Le Gué, overl. 27 April 1985.  Hij trouwde Maria Margaretha van der Pol.

                       Kinderen:

                  i.    Rietje Legué.  Zij trouwde Richard de Hoog.

                  ii.   Greetje Legué, overl. 14 Augustus 1992.  Zij trouwde Arie Oudshoorn.

                  iii.  Corry Legué.  Zij trouwde Joop van Capel.

 

42. Pieter R. Le Gué, geb. 28 November 1909, overl. 18 December 1968.  Hij trouwde Jantje Nijenhuis, geb. 21 Mei 1908, overl. 15 Januari 1996.

                       Kinderen:

                  i.    Vera Legué, (Gegevens privé).

          47.   ii.   Jan Wijnand Bernardus Legué (Gegevens privé).

 

43. Wijnand Jan Bernardus Le Gué.  Hij trouwde Ellie Stomps.

 

onb19

 

                       Kinderen:

                  i.    Ellen Le Gué.

 

 

 

 

44. Hendrik Legué, geb. 17-11-1901 te Utrecht, overl. 20-12-1993 te Amsterdam, beroep fabrieksarbeider limonadefabriek, chauffeur wijnhandel, los havenarbeider, gebeurtenis tijdens de oorlog tewerkgesteld in Duitsland als vrachtwagenchauffeur, begraven 23-12-1993 te Amsterdam, de Nieuwe Ooster, grafnummer: 65-5-M039.  Hij trouwde Wilhelmina Alida Elisabeth Brugman, getrouwd 28-07-1926 te Amsterdam, geb. 22-4-1906 te Amsterdam.

paspoort hendrik legue

                       Kinderen:

                  i.    Cornelia Elisabeth Legué, (Gegevens privé).

          48.   ii.   Gerardus Legué (Gegevens privé).

 

(Er zijn scans beschikbaar van paspoort en terwerkstellingsdocumenten van Hendrik).

 

45. Jacobus Antonius Legué, geb. 1925, overl. 27-05-1978 te Bilthoven.  Hij trouwde Adriana Izadora Meijer.

                       Kinderen:

                  i.    René Legué, geb. 20-12-1947 te Utrecht, overl. 06-03-2001 te Den Helder.  Hij trouwde Ann Porter.

                  ii.   Yvon Madeleine Legué.

                  iii.  Louise José Legué.

                  iv.  Jeanette Antoinette Legué.

                  v.   Tom Legué.

 

 

Zevende generatie

 

46. Arjan Le Geu (Gegevens privé).  Hij trouwde Geertruida Klazina, (Gegevens privé).

                       Kinderen:

                  i.    Fabian Le Geu (Gegevens privé).

                  ii.   Annefleur Le Geu (Gegevens privé).

 

47. Jan Wijnand Bernardus Legué (Gegevens privé).  Hij trouwde Yvonne van Deventer, (Gegevens privé).

                       Kinderen:

                  i.    Susan Karlien Legué (Gegevens privé).

                  ii.   Marleen Elise Legué (Gegevens privé).

                  iii.  Wouter Jan Wijnand Legué (Gegevens privé).

 

48. Gerardus Legué (Gegevens privé).  Hij trouwde Elisabeth Marie Tanis, (Gegevens privé).

                       Kinderen:

                  i.    Gerardus Legué (Gegevens privé).  Hij trouwde Anita Trock, (Gegevens privé).

                  ii.   Monique Legué (Gegevens privé).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Website (tijdelijk) hosted door Fred Huisman

Zoekwoorden: parenteel, genealogie, stamboom

http://www.xs4all.nl/~fhu/webpage/stamboom_familie_huisman.htm

 

 

 

tml>